Телефонски именик

Институт за јавно здравје - Скопје
централа 3125 044, 3119 419, 3226 510, 3223 033

Центар за јавно здравје -Битола 047/208 - 100
ПЕ Кичево 045/225-158

Центар за јавно здравје - Прилеп 048/ 427 - 475
ПЕ Крушево 048/476-559

Центар за јавно здравје-Тетово 044/ 331 - 233
ПЕ Гостивар 042/213-181

Центар за јавно здравје - Велес 043/ 233 - 202
ПЕ Кавадарци 043/413-807
ПЕ Неготино 043/361-662
ПЕ Свети Николе 032/442-255
ПЕ Гевгелија 034/213-681

Центар за јавно здравје - Охрид 046/ 230 - 231
ПЕ Струга 046/786-010
ПЕ Дебар 046/832-269

Центар за јавно здравје - Струмица 034/ 324 - 495
ПЕ Валандово 034/382-420

Центар за јавно здравје - Штип 032/ 386 -220
ПЕ Радовиш 032/635-383
ПЕ Пробиштип 032/484-227

Центар за јавно здравје - Кочани 033/ 270 - 688
ПЕ Делчево 033/411-905
ПЕ Пехчево 033/441-200
ПЕ Берово 033/471-742
ПЕ Виница 033/362-382

Центар за јавно здравје Куманово 031/ 421-322
ПЕ Кратово 031/481-643
ПЕ Крива Паланка 031/374-979